Ocena brak

Podstawowe elementy demokracji

Autor /Kacper Dodano /03.06.2011

a) wolne uczciwie przeprowadzone wybory do ciał i instytucji, które tworzą prawo lub stanowią władzę wykonawczą (wybory parlamentarne i prezydenckie). Wybory muszą być przeprowadzane cyklicznie (cykliczność wyborów);

b) musi w tych systemach istnieć jednocześnie wolność słowa i stowarzyszeń – możliwość swobodnego tworzenia organizacji, partii, wolność prasy, możliwość wypowiadania czegoś innego niż władze;

c) muszą tu być rządy prawo gwarantujące, ochronę praw mniejszości.

d) władza wybrana jest na określoną kadencję.

Czy te trzy cechy muszą występować w jakimś państwie, żeby ten system uznać za demokratyczny?

System demokratyczny jest stopniowalny. Może być w większym lub mniejszym stopniu systemem demokratycznym, np. Polska jest w mniejszym stopniu niż Anglia systemem demokratycznym. Demokratyczność jest wyposażona w cechę stopniowalności. Jeżeli występują te 3 lub 4 elementy w danym państwie to możemy mówić o systemie demokratycznym.

Podobne prace

Do góry