Ocena brak

PODSTAWOWE DECYZJE LOGISTYCZNE DOTYCZĄCE SKŁADÓW

Autor /Ignacy123 Dodano /23.06.2011

Należy tu zaliczyć następujące decyzje:

a)liczby składów i ich wielkości,

b)formy własności,

c)lokalizacji składów,

d)wewnętrznej organizacji składów.

Ważnym zadaniem menedżera logistycznego jest określenie liczby składów i ich wielkości w systemie logistycznym przedsiębiorstwa. Zazwyczaj w miarę wzrostu liczby składów w systemie logistycznym przedsiębiorstwa maleje ich średnia wielkość.

Podstawą decyzji o liczbie składów w systemie logistycznym przedsiębiorstwa musi być przeanalizowanie współzależności kosztów, na które ma wpływ ta decyzja. W miarę wzrostu liczby składów do pewnego momentu koszty globalne maleją. Zaczynają rosnąć od chwili, gdy zwiększające się koszty utrzymania zapasów i składowania nie są już rekompensowane przez niższe koszty transportu i możliwości sprzedaży. Kombinacja mniejszej liczby składów z niezawodnym systemem transportowym może poprawić poziom obsługi klienta i obniżyć koszty transportu poprzez możliwości konsolidacyjne.

Wielkość składu może być określana w jednostkach powierzchni lub pojemności.

Determinuje ja wiele czynników jak:

a)poziom obsługi klienta,

b)wielkość obsługiwanego rynku(-ów),

c)liczba sprzedawanych na rynku produktów,

d)wielkość produktu(-ów),

e)system transportu i przeładunków wewnątrz składu,

f)współczynnik przepustowości,

g)czas cyklu produkcji,

h)korzyści skali,

i)zaplanowanie składu,

j)wymagania przejść,

k)strefa biur w składzie,

l)rodzaj używanych stojaków i regałów,

ł)poziom i typ popytu.

Decyzja o tym, czy skład ma być prywatny czy publiczny jest jedną z ważniejszych dla przeds. Oba rozwiązania maja zarówno zalety, jak i wady. Przeds. rozwiązują ten problem poprzez rozpatrzenie wpływu określonej decyzji na globalne koszty logistyczne.

Odnośnie do lokalizacji składów obowiązuje procedura taka jak przy lokalizacji zakładu.

Przy lokalizacji składu R. Ballu proponuje ponadto wzięcie pod uwagę następujących przykładowych czynników:

a)lokalnego prawa budowlanego,

b)stosunku władz lokalnych co do koncepcji budowy konkretnego składu na terenie ich działalności,

c)rzeźby terenu i kosztów budowy składu,

d)dostępności usług przewozowych oferowanych przez różne gałęzie transportu i przewoźników,

e)ilości, kwalifikacji i dostępności siły roboczej,

f)podatków, ubezpieczeń i innych opłat związanych z funkcjonowanie składu,

g)potencjalnych niebezpieczeństw(pożary, powodzie, kradzieże, itp.),

h)potrzeby i kosztów reklamy działalności składu,

i)możliwości pozyskania środków na budowę składu,

j)układu dróg i punktów transportowych w okolicy składu.

Dopiero rozważenie wszystkich powyższych aspektów może pomóc w podjęciu rozsądnej decyzji o lokalizacji składu.

Rozplanowanie i konstrukcja składu mogą mieć bardzo niekorzystny wpływ na produktywność i efektywność systemu logistycznego. Dobre rozplanowanie składu może:

a)zwiększyć wydajność,

b)poprawić przepływ produktów,

c)obniżyć koszty,

d)poprawić poziom obsługi klienta,

e)zapewnić lepsze warunki pracy personelowi.

Dla przedsiębiorstwa optymalne rozplanowanie i konstrukcja składu będą różne w zależności od składowanego towaru, zasobów finansowych przeds., otoczenia konkurencyjnego i potrzeb klientów. Menedżer logistyczny musi ponadto rozpatrzyć współzależności między kosztami siły roboczej, k. urządzeń, k. przestrzeni oraz k. informacji. Niezależnie od tego, jakie rozwiązanie przeds. wybierze w końcu dla siebie, b. ważne jest , aby umożliwiało ono pełne i możliwie najefektywniejsze wykorzystanie całej dostępnej przestrzeni składu. Dla osiągnięcia tego celu niezbędne są wskazówki:

a)b. dokładnie muszą być skalkulowane wymagania dot. Przestrzeni składowej dla wszystkich prod.,

b)wszędzie tam, gdzie jest to możliwe należy wykorzystywać składowanie wielopoziomowe,

c)b. ważne są wymiary przejść(wąskie-ograniczają przepływ materiałów i efekt. wykorzystanie urządzeń; szerokie- marnotrawią przestrzeń),

d)do przemieszczenia towarów z jednego miejsca na drugie należy wykorzystywać górną przestrzeń składu,

e)do odbierania zamówień i wykonywania innych czynności składowych należy używać antresoli i półpięter,

f)do szacowania wielkości potrzebnej przestrzeni oraz przestrzeni wykorzystywanej należy stosować normy wykorzystania przestrzeni,

g)normy mogą być wyrażone jako stosunek wykorzystywanych m3 do całości użytkowej powierzchni składowej bądź wykorzystywanej powierzchni(m2) do całości powierzchni składu.

Przestrzeganie powyższych wskazówek przyczyni się do zminimalizowania kosztów składowania produktów i zwiększy zdolność konkurencyjną przeds.

Podobne prace

Do góry