Ocena brak

Podstawa serca

Autor /evelynda Dodano /18.01.2012

O ile zewnętrzne ukształtowanie serca na ogół jest bardzo proste, o tyle podstawa serca daje obraz stosunkowo złożony; tutaj znajdują się bowiem wszystkie naczynia wielkiego i małego krążenia, choć nie wszystkie one w tym miejscu wychodzą z serca, czy też wiodą do niego. Jak zaznaczono poprzednio, naczynia te tworzą na podstawie koronę serca (corona cordis) i jak promienie ją otaczają. Podstawa serca należy wyłącznie do przedsionków, a zwłaszcza do lewego. W prawidłowym topograficznym położeniu serca skierowana jest ona, jak już wiemy, ku górze, ku tyłowi (do kręgosłupa) i w stronę prawą. Naczynia wychodzące z komór (aorta i pień płucny) wyswobadzają się z nich obok przedsionków na powierzchni przedniej serca; do tego miejsca krew płynie w komorach przez specjalne cewkowate odcinki, stożki tętnicze (coni arteriosi), prawy i lewy

Oprócz obu wielkich tętnic (aorty i pnia płucnego), które wychodzą z ko-nior, do podstawy serca wstępują: po stronic prawej do przedsionka prawego obie żyły główne, górna i dolna (w. cauae, superior et inferior); po stronie lewej do lewego przedsionka cztery żyły płucne, dwie prawe i dwie lewe (w. pulmonales dextrae et sinistrae). Tylna ściana przedsionka lewego położona między ujściami lewych i prawych żył płucnych odpowiada ślepej kieszonce jamy osierdzia położonej ku tyłowi od serca, tzw. zatoce skośnej osierdzia (sinus obliguus pericardii). Udział prawego przedsionka w wytwarzaniu podstawy serca jest znacznie mniejszy, dotyczy on głównie pierwotnej zatoki żylnej, w znacznie mniejszym zaś stopniu właściwej części przedsionka.

Obraz, jaki daje układ żylny serca w badaniu rentgenologicznym uzupełniony badaniem opukowym, ma kształt krzyża; ramię podłużne krzyża tworzą obie żyły główne, górna i dolna, ramię poprzeczne — żyły płucne. Serce wyjęte ze zwłok najłatwiej daje się ułożyć w prawidłowe, topograficzne położenie przez pionowe ustawienie podłużnego ramienia krzyża. Jeżeli na preparacie przez żyłę główną dolną i prawy przedsionek lewy palec wskazujący wprowadzimy do żyły głównej górnej, to wówczas położenie serca spoczywającego na dłoni dosyć dokładnie odpowiada jego naturalnemu położeniu w klatce piersiowej.

Podobne prace

Do góry