Ocena brak

Podstawa prawna wynagrodzenia

Autor /Lesly Dodano /21.04.2011

 

Wynagrodzenie stanowi jeden z podstawowych obligatoryjnych elementów umowy o pracę obok określenia rodzaju pracy, miejsca jej wykonywania i terminu rozpoczęcia pracy.

Wysokość wynagrodzenia wynegocjowana w trakcie ubiegania się o pracę, powinna być potwierdzona w umowie o pracę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy.

Gdyby jednak strony, wbrew obowiązkowi, nie określiły w umowie o pracę składników wynagrodzenia i jego wysokości, wówczas ustalenie wynagrodzenia musiałoby nastąpić w sposób pośredni przez przyjęcie składników i minimalnych stawek wynagrodzenia przewidzianych w przepisach płacowych dla tego rodzaju pracy., którą będzie pracownik wykonywał, a w przypadku braku takich przepisów, wynagrodzenia odpowiadającego rodzajowi pracy i kwalifikacjom wymaganym do jej wykonywania stosowanego w takiego samego rodzaju zakładach pracy w danej miejscowości lub jej okolicy, nie niższego od minimalnego wynagrodzenia ustalonego przez MPiPS.

Podobne prace

Do góry