Ocena brak

Podstawa prawna i treść zakazu konkurencji

Autor /Fabian Dodano /22.12.2011

Zakaz konkurencji – w zakresie określonym w odrębnej umowie, pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność.

Umowa, jeśli jest zawierana musi być sporządzona pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Jeśli pracownik nie chce podpisać umowy o zakazie konkurencji pracodawca nie może go zmusić do tego ani wyciągnąć konsekwencji z braku chęci podpisania umowy.

Podobne prace

Do góry