Ocena brak

Podstawa opodatkowania w podatku od towarów i usług

Autor /Patryk Dodano /12.12.2011

Podstawą opodatkowania zgodnie z art. 15 ustawy o podatku dochodowym jest obrót. Obrotem jest, co do zasady kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę podatku należnego, czyli vatu.

Obrotem jest również kwota zaliczek pomniejszona o kwotę należnego podatku. (obrót netto)

Podstawą opodatkowania czynności maklerskich itp. jest kwota prowizji pomniejszona o kwotę podatku. Podstawą opodatkowania z tytułu sprzedaży lub umowy komisu jest kwota należna z tytułu sprzedaży lub umowy komisu pomniejszona o kwotę należnego podatku. Natomiast podstawę opodatkowania w imporcie towarów stanowi wartość celna powiększona o należne cło. Jeżeli zaś przedmiotem importu są towary opodatkowane podatkiem akcyzowym wówczas podstawą opodatkowania jest wartość celna powiększona o należne cło i podatek akcyzowy.

Podobne prace

Do góry