Ocena brak

Podstawa opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych

Autor /Patryk Dodano /12.12.2011

Przedmiotem opodatkowania są różne stany faktyczne i prawne, dzięki którym podatnik osiąga dochód, dochody te płyną z określonych przez ustawodawcę źródeł przychodów. Jeżeli podatnik uzyskuje dochody z różnych źródeł, przychody kumuluje się (kumulacja przedmiotowa).

Źródłami dochodów są:

Podobne prace

Do góry