Ocena brak

PODSTAWA OPODATKOWANIA

Autor /Wadim Dodano /08.12.2011

Jest to pewna wielkość, wyrażona w jednostkach pieniężnych lub naturalnych, która jest miarą odzwierciedlającą w odniesieniu do jednostkowego podatnika liczbę tych jednostek miary, która podlega dla danej jednostki czasu lub danej sytuacji faktycznej lub prawnej opodatkowaniu. (definicja konstrukcyjna)

Może to być suma pieniężna odzwierciedlająca wartość majątku, spadku, darowizny; może to też być liczba jednostek naturalnych miary ( powierzchni, objętości, sztuk).

Najczęściej odnosi się do rozmiarów przedmiotu opodatkowania

Normatywna podstawa opodatkowania jest opisana w przepisach prawa i wymaga obliczenia ( zbiór reguł pozwalający obliczyć wielkość)

Podobne prace

Do góry