Ocena brak

Podst. epistemologiczne stanowiska wobec procesu SPOSTRZEGANIA. Najbliższe współczesnej koncepcji postrzegania

Autor /OttoIII Dodano /10.01.2012

-spostrzeganie daje nam dokładny obraz świata. Świat jest takim, jaki widzimy, nie obejmuje ta teoria złudzeń i halucynacji]

-nie spostrzegamy świata zewnętrznego, jedyne, co jest nam bezpośrednio dane to procesy poznawcze

-domyślamy się na podstawie własnych procesów psychicznych analizując spostrzeżenia

-człowiek aktywnie konstruuje obraz świata posługując się danymi dostarczonymi przez narządy zmysłów, posługuje się informacjami z pamięci i tymi, które są rezultatem jego własnej aktywności i są wydobyte z pamięci (najbardziej popularna we współczesnej psychologii poznawczej)

Do góry