Ocena brak

Podróż na Marsa?

Autor /Drugi Dodano /31.01.2012

Poza budową stacji Alfa planowane są również załogowe loty na Księżyc i Marsa. Oba te cele były ostatnio dokładnie badane za pomocą sond bezzałogowych; przygotowywane są wciąż nowe misje takich próbników. Mają one prowadzić badania przygotowawcze przed osiedleniem się człowieka na Księżycu oraz przygotować lot na Marsa, pla­nowany w przybliżeniu na rok 2016. Będzie on trwał co najmniej 3 lata.
Loty załogowe i prowadzone w ich trakcie bada­nia naukowe to oczywiście najbardziej spektaku­larne programy kosmiczne. Równolegle w kosmos wystrzeliwane są wciąż nowe satelity komunika­cyjne, nawigacyjne i szpiegowskie. Japonia i Chiny opracowały swe własne programy, jednak więk­szość lotów komercyjnych tradycyjnie odbywa się z baz amerykańskich i Europejskiej Agencji Kos­micznej (ESA). Również Rosja po rozpadzie sys­temu komunistycznego włączyła się do programów komercyjnych i ma zamiar przejąć dużą część fun­duszy płynących poprzednio do NASA i ESA.
Na początku lat 90. francuska, a raczej euro­pejska rakieta Ariane przełamała złą passę swych poprzedniczek i okazała się skutecznym środkiem do wynoszenia satelitów na orbitę okołoziemską. Ariane 4 ma jednak niewystarczającą ładowność, więc ESA wyprodukowała nową rakietę nośną, Ariane 5, która może wynieść w kosmos 6800 ton ładunku po kosztach niższych od mniejszej po­przedniczki. Niestety pierwszy start Ariane 5 w 1996 roku zakończył się niepomyślnie. Wskutek awarii komputera rakieta zeszła niebezpiecznie z kursu i misję musiano przerwać. Stracono sate­litę wartości 500 milionów dolarów. Jednak po wprowadzeniu poprawek program Ariane 5 był kontynuowany i drugi start w 1997 roku przebiegł bez żadnych zakłóceń.
W tym samym czasie NASA prowadziła badania nad nowym sposobem wynoszenia satelitów w kos­mos. Rakieta nośna wielokrotnego użytku jest stoż­kową, jednostopniową rakietą startującą i lądującą pionowo. Rakieta taka może przyczynić się do intensyfikacji badań kosmicznych, gdyż planuje się, że koszty wyniesienia w kosmos 1 kilograma aparatury spadną z obecnego pułapu 20 tysięcy dolarów do zaledwie 2 tysięcy. Projekt rakiety wielo­krotnego użytku jest rozwijany od początku lat 90.
Spośród wszystkich urządzeń umieszczonych na okołoziemskiej orbicie w ciągu ostatnich 5 lat najbardziej spektakularny sukces odniosły kos­miczne teleskopy. Najbardziej znanym spośród nich jest teleskop Hubble'a. Po przeprowadzonej v 1993 roku naprawie, która skorygowała błąd optyki. przesłał on na Ziemię tysiące doskonałych zdjęć. W 1997 roku przeprowadzono kolejną misję serwisową tego urządzenia. Jednym z najistotniej­szych rezultatów pracy urządzenia jest prawdopo­dobne odkrycie planet orbitujących wokół innych gwiazd oraz dodanie wielu informacji do naszych danych dotyczących Układu Słonecznego. Tele­skop ten został wykorzystany między innymi do obserwacji najodleglejszej z planet naszego ukła­du - Plutona. Pomiary zmiany jasności planety pod­czas jej powolnego ruchu obrotowego wokół wła­snej osi pozwoliły na opracowanie swego rodzaju mapy planety, opartej na zdolności jej powierzch­ni do odbijania światła.

Podobne prace

Do góry