Ocena brak

„PODRĘCZNIK DLA SAMEGO SIEBIE”

Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013

Kolejnym narzędziem, które inspiruje do refleksji i kształtowania rozwoju zawodowego, jest metoda, którą nazywamy „podręcznikiem dla samego siebie”. Podręcznik taki jest wynikiem udzielenia osobistych odpowiedzi na kilka pytań dotyczących własnej kariery, niezależnie od tego, czy trwa ona rok czy czterdzieści lat. Pytania, jakie autorzy stawiają w swojej praktyce, są następujące:

A.    Czego najważniejszego nauczyłem się w mojej karierze?

B.    Jakich błędów nie chciałbym popełnić?

C.    Jakie przekonania, postawy i zachowania „sprawdziły się” w moim życiu zawodowym?

D.    Jakie przekonania i postawy mnie zawiodły?

E.    Co zrozumiałem zbyt późno?

Idea „poradnika” polega na zrobieniu listy ważnych rzeczy, których nauczyliśmy się dotychczas, a które warto było wiedzieć - według aktualnych przekonań - wtedy, kiedy zaczynaliśmy karierę. Odpowiedzi na wyżej wymienione pytania tworzą coś w rodzaju rozdziałów poradnika. Poradnik może być opracowywany osobiście przez jedną osobę lub w grupie, np. w ramach zajęć warsztatowych w trakcie szkolenia (grupy uczestników przygotowują wtedy poszczególne „rozdziały”).

Jako przykład podamy prosty „poradnik” stworzony przez dwie grupy złożone z przedstawicieli kadry kierowniczej wyższej (I) i średniej (II). Są to autentyczne odpowiedzi, nie poddane prawie żadnym zabiegom redakcyjnym, oprócz ułożenia ich według częstości występowania.

1. Czego nauczyłem się w mojej karierze?

I

•    Kierowania - nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi.

•    Rozsądnego działania.

•    Odpowiedzialności.

•    Cały czas należy się uczyć.

•    Przygotowywania zadań, negocjacji.

•    Pracowania na zwiększonych obrotach.

•    Szacunku, sumienności, współpracy.

•    Nie dyskutować i robić swoje.

•    Kariera to tylko mały fragment udanego życia.

•    Słuchania szefa.

•    Nie należy ufać nikomu, a zwłaszcza sobie.

•    Od czasu do czasu należy zmieniać pracę, aby móc się sprawdzić.

II

•    Wiedza i współpraca kluczem do sukcesu.

•    Nieufności.

•    Podejmowania decyzji.

•    Kompromisu - prawda leży zawsze pośrodku.

•    Asertywności.

•    Nie podskakuj!

•    Pozytywnego nastawienia.

•    Autoreklamy.

•    Bez walki nie osiągnie się niczego.

2. Jakich błędów nie chciałbym popełnić?

I

•    Niekompetencja, brak profesjonalizmu, odpowiedzialności, pochopność w podejmowaniu decyzji, samozadowolenie.

•    Generowanie niepotrzebnych konfliktów, krytyka w obecności osób trzecich, upór, zbytnia łagodność, kierowanie się emocjami.

•    Uwikłanie się w układy, zależności nieformalne, utrata zaufania.

•    Przyjęcie do pracy niewłaściwej osoby, którą trudno później zwolnić.

•    Zbyt szybki awans.

•    Nieinformowanie o planach, zamierzeniach i oczekiwaniach.

II

•    Zawierzyć przedsiębiorstwu, które mnie oszukuje i wykorzystuje.

•    Błędne ocenianie pracowników.

•    Łatwowierność w stosunku do otoczenia.

•    Konflikt z otoczeniem.

•    Podejmowanie działań bez przekonania o ich racjonalności.

•    Wypowiadanie się lub podejmowanie działań bez znajomości problemu.

•    Bycie zbyt asekuracyjnym.

•    Zadufanie w sobie.

3. Jakie przekonania, postawy i zachowania „sprawdziły się” w moim życiu zawodowym?

I

•    Przyjacielskie nastawienie do szefów.

•    Powściągliwość.

•    Sumienność, rzetelność.

•    Pełne zaangażowanie, ciągły rozwój kompetencji fachowych.

•    Pozytywne nastawienie wobec proponowanych zmian.

•    Uczciwość.

•    Pozytywne nastawienie do klienta.

II

•    Prawdomówność, rzetelność, solidność, uczciwość.

•    Kompromis.

•    Konsekwencja w postępowaniu.

•    Szacunek dla innych, umiejętność pracy w zespole.

•    Pewność siebie, przebojowość.

•    Szybkie podejmowanie decyzji.

•    Być sobą i traktować innych jak ludzi.

•    Podporządkowanie się woli przełożonego.

•    Liczy się tylko pieniądz.

•    Protekcja.

•    Nie bądź zbyt otwarty, miej zawsze asa w rękawie.

•    Zawsze robić swoje, bez względu na to, co robią lub mówią inni.

4.    Jakie postawy i przekonania mnie zawiodły?

I

•    Zbyt duża szczerość i otwartość.

•    Wiara w uczciwość i dobroć ludzi.

•    Poleganie we wszystkich sprawach na innych.

•    Własna bierna postawa, brak inicjatywy.

•    Zbytnia zakłamanie, wazeliniarstwo, donosicielstwo.

•    Lekkomyślność i agresja.

II

•    Szczerość i otwartość w stosunkach międzyludzkich.

•    Bezinteresowność.

•    Zaangażowanie i poświęcenie w pracy.

•    Wprowadzanie własnych rozwiązań.

•    Postawa „myślę o innych”, działanie na korzyść innych.

•    Nikt mnie nie zawiódł!

5. Co zrozumiałem zbyt późno?

I

•    Nie wiem.

•    Kariera, praca to nie wszystko.

•    Wszystkim rządzi pieniądz.

•    Trzeba się całkowicie poświęcić pracy zawodowej (odejść w chwale z posterunku pracy).

•    Droga do kariery nie jest usłana różami (licz tylko na siebie).

•    Gdybym się wcześniej przyjął do pracy, mógłbym być szefem.

•    W karierze nie o wszystkim decydują kompetencje, w większości bazuje się na układach.

•    Nie ma żartów z Państwową Inspekcją Pracy!

•    Kierownik powinien być jak matka dla córki, a nie jak ekonom.

II

•    W pracy nie należy się kierować sentymentem, trzeba być twardym i konkretnym.

•    Należy działać otwarcie i szczerze, bo na sukces nigdy nie jest za późno.

•    Kierować się ograniczonym zaufaniem do ludzi.

•    Mało mów, dużo słuchaj, rób swoje.

•    Praca wywiera silny wpływ na życie osobiste.

•    Że brakuje mi wiary w możliwość wpływu na wykonywaną pracę.

•    Ludzie w pracy nie są sobą.

•    Wykazanie własnych umiejętności jest wykorzystywane, a nie doceniane.

•    Źle wybrałem stanowisko pracy.

„Nauki” i wnioski wymieniane w takich poradnikach stanowią z pewnością coś w rodzaju „mądrości zawodowej”, która jest rezultatem wielu lat pracy i doświadczeń.

Podobne prace

Do góry