Ocena brak

Podmioty prywatne wykonujące funkcje administracji

Autor /Romek Dodano /18.08.2011

Podmioty prywatne to spółki akcyjne, czy osoby prywatne. Im to przepisy prawne mogą powierzać określone sprawy z zakresu adm., np. zakłady opieki zdrowotnej mogą być tworzone i utrzymywane przez osoby fizyczne, tzn. że tej osobie będą przysługiwać te same uprawnienia i obowiązki jak org. adm. Zawsze uznanie os. fiz. jako podmiotu realizującego funkcje adm. publ. musi mieć podstawę w ustawie lub w decyzji adm. wydanej na podstawie upoważnienia ustawowego.

Podobne prace

Do góry