Ocena brak

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane są...

Autor /Cyryl555 Dodano /25.12.2011

  • powinien posiadać odp. uprawnienia zawodowe, nie musi osobiście legitymować się tymi uprawnieniami, ale musi zapewnić aby działalność gospodarcza była wykonywana bezpośrednio przez osobę która takie uprawnienia posiada

  • zewnętrze oznaczenie przedsiębiorcy ma na celu ułatwić identyfikację przedsiębiorcy dotyczy zakład głównego oraz każdego oddziału i innego

  • identyfikacja towarów i usług ma na celu ochronę konsumentów i umożliwienie szybkiego odszukania przedsiębiorcy oferującego wadliwy towar lub usługę

  • na towarach powinny znaleźć się następujące informacje: oznaczenie przedsiębiorcy, adres,

  • prowadzenia rachunku bankowego

  • przestrzegania zasad uczciwej konkurencji jest podst, wymóg uczciwości gosp. Oraz poszanowania dobrych obyczajów i słusznych interesów konsumentów

Podobne prace

Do góry