Ocena brak

PODMIOTY BIERNE PRAWA FINANSOWEGO

Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011

Mają uprawnienia i obowiązki o charakterze materialnym i proceduralnym Te ostatnie na ogół nie mają charakteru samoistnego lecz stanowią konsekwencję istnienia uprawnień i obowiązków materialnych.

Status prawnofinansowe wyznaczają p. w. Ich uprawnienia i obowiązki prawnofinansowe wynikają one z regulacji prawnych danego działu prawa finansowego nie są oznaczone w sposób jednolity. .Należy również zauważyć ze niektóre z nich występują równocześnie także jako podmioty czynne. Z punktu widzenia sektora finansów publicznych wyróżnia się podmioty stanowiące jednostki sektora finansów publicznych oraz podmioty nie zaliczone do tej kategorii. Z punktu widzenia powiązań budżetowych wyodrębnia się jednostki budżetowe zakłady budżetowe gospodarka pomocnicze i środki specjalne w jednostkach budżetowych oraz państwowe i samorządowe fundusze celowe.

Przedsiębiorstwa państwowe. W prawie podatkowym do podmiotów biernych zaliczmy podatnika czyli podmiot z którym ustawa podatkowa wiąże obowiązek ponoszenia świadczeń podatkowych.. W prawie walutowym: zależy od statutu prawnego podmiotu biernego. W prawie dewizowym: należy rezydent i nie rezydent, obce przedstawicielstwa dyplomatyczne. W prawie rynku finansowego: banki i instytucje parabankowe.

Podobne prace

Do góry