Ocena brak

Podmiotowy zakres odpowiedzialności konstytucyjnej w III RP

Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011

Odpowiedzialność konstytucyjna ma ograniczony podmiotowo charakter i dotyczy wyliczonej przez przepisy prawa grupy osób zajmujących najwyższe stanowiska w państwie. W obecnym stanie prawnym odpowiedzialność ta obejmuje trzy grupy podmiotów (art. 198 K):

  1. Prezydent RP oraz Marszałek Sejmu, bądź Senatu zastępujący Prezydenta,

  2. inne osoby pełniące najwyższe stanowiska państwowe: Prezes RM oraz członkowie RM, osoby, którym Prezes RM powierzył kierowanie ministerstwem, Prezes NBP, Prezes NIK, członkowie KRRiT, Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych,

  3. posłowie i senatorowie.

Podobne prace

Do góry