Ocena brak

Podmiotowy i przedmiotowy aspekt gospodarki światowej

Autor /tedi Dodano /18.03.2011

a) struktura podmiotowa - aspekt - przedsiębiorstwa narodowe - korporacje transnarodowe-gospodarki narodowe

- międzynarodowe ugrupowania integracyjne- międzynarodowe organizacje gospodarcze

b) struktura przedmiotowa – aspekt - międzynarodowe obroty towarowe - międzynarodowa wymiana usług - międzynarodowy ruch kapitału

- międzynarodowa migracja - międzynarodowy przepływ wiedzy naukowo-technicznej ( transfer technologii)

Podobne prace

Do góry