Ocena brak

Podmiotowość w wychowaniu - Ukierunkowanie na cudze preferencje wskutek...

Autor /Ursus Dodano /31.08.2011

  1. trudności z określeniem tego, co własne;

  2. przymuszania mającego związek z psychologicznym prawem jedności umysłowej tłumów (opisana przez Le Bona);

  3. oczekiwania na gratyfikację;

  4. uruchamiania mechanizmu pseudosamorealizacji (towarzyszy on niekiedy podporządkowaniu się jednostki jakiemuś autorytetowi – Sartre);

  5. działania, autorytety de ontycznego (powinnościowy), przełożony – podwładny M. Łobocki.

Podobne prace

Do góry