Ocena brak

Podmiotowość w wychowaniu - Brak gotowości do ponoszenia konsekwencji własnego sprawstwa wskutek...

Autor /Ursus Dodano /31.08.2011

  • niedojrzałości moralnej do podejmowania umów z ludźmi (Kwieciński, Michalik);

  • nie dorastania do ról i sytuacji;

  • zafałszowanego obrazu siebie jako kogoś doskonałego;

  • braku jasno sprecyzowanych kryteriów, reguł postępowania;

  • nadmiaru wolności i nieumiejętności jej zagospodarowania.

Nieadekwatność przeświadczeń o sobie w porównaniu z realnymi przejawami własnego sprawstwa, gotowością do ponoszenia konsekwencji itp. Przeświadczenia są wielowymiarowe i wyrażają się często nie w JA realnym, ale w JA idealnym.

Podobne prace

Do góry