Ocena brak

Podmiotowość w wychowaniu - Aktywność nie - sprawcza wskutek...

Autor /Ursus Dodano /31.08.2011

- postrzegania siebie w kategorii sprawca-pionek (teoria sprawca-pionek de Charmsa) – jako pionka nie mającego wpływu na to, co się dzieje, zdeterminowanego zewnętrznie;

- ograniczenia lub pozbawienia człowieka swobody wyboru działań;

- iluzji kontroli;

- niedostatków w zakresie kompetencji do działania.

Do góry