Ocena brak

Podmiotowe i przedmiotowe przesłanki niedopuszczalności odwołania

Autor /Tobi Dodano /09.08.2011

Do przyczyn niedopuszczalności przedmiotowej zaliczamy: - sytuację, w której wniesienie odwołania jest niedopuszczalne ze względu na przedmiot rozstrzygnięcia tzn., w sprawie w ogóle nie zapadła decyzja adm. Przepisy prawa nie przewidują załatwienia sprawy adm. w drodze innej niż decyzja.  

Niedopuszczalność podmiotowa to wniesienie odwołania przez jednostkę nie posiadająca legitymacji do wniesienia odwołania albo też wniesienie odwołania przez stronę mniemająca zdolności do czynności prawnych. Pierwsza sytuacja obejmuje przypadki, gdy odwołania wniosła osoba trzecia albo podmiot na prawach strony, który nie brał udziału w postępowaniu.

Podobne prace

Do góry