Ocena brak

Podmiotem gospodarczym może być

Autor /Cyryl555 Dodano /26.12.2011

 • Każdy na równych zasadach (jednakowych) każdy kto ją prowadzi to przedsiębiorca

 • Osoba fizyczna

 • Osoba prawna

 • Spółki handlowe nie posiadające osobowości prawnej (sp. jawna i komandytowa na dzień dzisiejszy)

 • Wspólnicy spółki cywilnej

 • Mogą być oddziały i przedstawicielstwa osób zagranicznych na zasadach wzajemności ( nie każde będzie przedsiębiorcą pod warunkiem że prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy)

Przedsiębiorcą na dzień dzisiejszy i na przyszłość nie będą i nie są osoby wykonujące wolne zawody (lekarz prowadzący prywatną praktykę zawodową, prawnik, architekt).

Warunkiem podjęcia działalności gospodarczej jest zarejestrowanie się przedsiębiorcy. Rejestry przedsiębiorców są różne:

 • Krajowy Rejestr Sądowy to zbiór informacji ze wszystkich Rejestrów Sądowych od 01.01.2001r. w stosunku do każdego przedsiębiorcy będzie prowadzone identyczne postępowanie rejestrowe.

Rejestr obejmuje 6 działów nowością w rejestrze jest:

 1. dział w którym zapisywane będą wszelkie obciążenia przedsiębiorcy (kredyty, zobowiązania kontraktowe),

 2. dział w którym wykazuje się udziałowców i akcjonariuszy spółki,

 3. dział w którym ujawnia się wszelkie dane dotyczące zarządu przedsiębiorca (typy syndyk, likwidator, kurator).

Wymogi stawiane podmiotom podejmującym działalność gospodarczą:

Na podmiotach podejmujących i prowadzących działalność gospodarczą spoczywają następujące obowiązki:

Niektóre z nich mają charakter uniwersalny i odnoszą do każdego gospodar. Inne zaś mają charakter szczególny i obciążają jedynie podmioty konkretnego rodzaju działalności gospodarczej.

I grupa (o charakterze uniwersalnym) chodzi o następujące obowiązki:

 1. zgłaszanie do ewidencji gospodarczej lub rejestracja podmiotu gospodarczego;

 2. zgłoszenie do rejestru specjalnych (REGON), rejestracji podatkowej, rejestracji ZUS;

 3. założenie rachunku bankowego – w celu przechowywania środków pieniężnych i dokonywania rozliczeń finansowych;

 4. prowadzenie rachunkowości;

 5. oznaczenie siedziby i miejsca prowadzenia działalności oraz oznakowanie wyrobów wprowadzonych do obrotu;

 6. spełnienie warunków prowadzenia działalności gospodarczej związanych z ochroną życia i mienia;

 7. spełnienie warunków działalności gospodarczej związanych z przepisami budowlanymi, sanitarnymi, przeciwpożarowymi i ochrony środowiska;

 8. spełnienie wymogów związanych z zapewnieniem działalności gospodarczej, odpowiedniej klasyfikacji zawodowej.

Podobne prace

Do góry