Ocena brak

Podmiot podatku

Autor /Molly Dodano /02.04.2011

 

- osoby fizyczne;

- osoby prawne;

  • jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, które:

  • są właścicielami lub samoistnymi posiadaczami nieruchomości albo obiektów budowlanych nie złączonych trwale z gruntem;

  • są użytkownikami wieczystymi nieruchomości lub ich części;

  • są posiadaczami nieruchomości albo obiektów budowlanych nie złączonych trwale z gruntem, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem lub z innego tytułu prawnego, a także umowy zawartej z Agencją Własności Rolnej skarbu Państwa albo z ustanowionego zarządu;

  • posiadają bez tytułu prawnego nieruchomości lub ich część albo obiekty budowlane nie złączone trwale z gruntem, stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem nieruchomości wchodzących w skład Zarządu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych.

Podobne prace

Do góry