Ocena brak

PODMIOT ADMINISTRACJI

Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011

Państwo jest pierwotnym podmiotem admini realizuje należące do niego zadania adm. w części przez własne organy , w części przez samodzielne podmioty adm. Niektóre podmioty adm. są usamodzielnione pod względem organizacyjnym i prawnym, nazywamy je osobami prawnymi prawa publicznego zaliczamy do nich również korporacje, zakłady i fundacje. Samodzielność prawna umożliwia im wykonywanie adm. na własną odpowiedzialność. Podmioty te są jednak związane z państwem. Swoje istnienie i zadania wywodzą od państwa, w swojej działalności związane są z ustawami państwowymi jak i poddane są nadzorowi państwowemu. Określamy je jako pochodne podmioty adm. zdecentralizowanej.

- podmioty prawa prywatnego – osoba upoważniona bądź upoważniony przedsiębiorca ( osoba fizyczna, prawna ) którym określone zadania adm. zostają przekazane do samodzielnego, władczego wykonania. Są to osoby prawnie samodzielne i działają na własną odpowiedzialność.

-administrację może wykonywać również w formie prawa cywilnego prywatnego np.spółki akcyjne , sp.z o o ,

-podmioty które nie posiadają osobowości prawnej, prawa publicznego, ale mimo to są powołane do realizacji zadań adm. we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność

Podobne prace

Do góry