Ocena brak

Podłoże filozofii wczesnochrześcijańskiej

Autor /Miecio Dodano /12.07.2011

 Na  przełomie starej oraz nowej ery w Grecji i Rzymie dokonały się wielkie przemiany natury etnicznej, społecznej, politycznej i religijnej, które wywarły decydujący wpływ na pojawienie się nowych systemów filozoficznych. Cywilizacja europejska nadal rozwijała się wokół Morza Śródziemnego, to geograficzne położenie sprzyjało rozwojowi kultury, szczególnie religijnej i filozoficznej. Na wybrzeża z dużą łatwością - dzięki wymianie handlowej - docierały różnorodne systemy ideowe, które po zetknięciu z już istniejącymi przekształcały się w nowe formy myśli ludzkiej. Istotną rolę w tym procesie odegrała polityka kulturalna państwa rzymskiego.

Rzym podbijając świat i rządząc nim siłą, musiał bardziej dbać o własne interesy klasowo-polityczne niż liczyć na względy pozbawionych wolności mędrców, filozofów wywodzących się przeważnie z krajów podbitych. Dlatego nie narzucał  żadnego swojego systemu filozoficznego, a jeśli jakiś system filozoficzny czy religijny nie godził w interesy Rzymian, to nawet popierał i rozpowszechniał go. Pozwalano filozofować wszystkim narodom po swojemu, ponieważ nie widziano w tym nic groźnego, a dzięki liberalizmowi Rzym zyskiwał sobie wierność i zabezpieczał spokój.

Podobne prace

Do góry