Ocena brak

Podfunkcje planowania

Autor /Alana Dodano /03.05.2011

 

 • kontrolna – konfrontacja planów z rzeczywistością, ujawnienie odchyleń i ich przyczyn, umożliwienie korekty

 • koordynacyjna – polega na dopasowaniu / dostrojeniu:

  • celów p. do tendencji występujących w gospodarce, eliminacja słabych i wykorzystania mocnych stron w potencjale p.

  • celów i działań poszczególnych jednostek organizacyjnych firmy

   • motywacyjna – cele p. ustalane są przy współudziale pracowników, ich zaangażowanie się w ich osiągnięcie

   • tworzenia alternatyw / zapewniania płynności – opracowywanie planów alternatywnych, ewentualnych, kroczących w odpowiedzi na zmienność otoczenia

   • optymalizacyjna – tworzenie i wybór alternatyw działania wiąże się z optymalizacją decyzji w odniesieniu do różnych problemów; wykorzystywanie w planowaniu metod i modeli optymalizacji.

   • bezpieczeństwa – plan ma za zadanie przezwyciężyć niepewność, osłabić ryzyko działania i oszacować następstwa niekorzystnych zdarzeń.

   • kreatywność planowanie powinno być innowacyjne wobec zmieniającego się otoczenia

 

Przedmioty planowania mogą być rozpatrywane w ujęciu zew. i wew. Zastosowanie tych kryteriów podziału prowadzi do wyodrębnienia różnych planów w p.

W ujęciu zew. w ramach planowania należy uwzględnić:

 • rozwój technologiczny i techniczny

 • rozwój konkurencji

 • warunki społeczno – ekonomiczne i polityczne

 • stan gospodarki

 • rozwój rynków zaopatrzenia i zbytu

 

Przedmiotem badań w ujęciu wew. jest przede wszystkim samo p. lub poszczególne jego części oraz inne istotne zagadnienia związane z jego funkcjonowaniem.

Tu przedmioty planowania możemy podzielić wg:

 • aspektów monetarnych (plan płynności finansowej, plan wyników, zysku, kosztów i cen)

 • faz rozwoju p. (plan założenia p., rozruchu, wzrostu, fazy dojrzałej, schyłkowej, likwidacji)

 • długowieczności i horyzontu planowania (plany strategiczne – 15 lat, taktyczne –4-6 lat, operacyjne- do roku)

 • funkcji występujących w p. (plan zaopatrzenia, produkcji, zbytu, finansowy, personelu, B&R)

 • aspektów przestrzennych (plany lokalne, regionalne, narodowe, międzynarodowe,....)

 

Specyficznym rodzajem planu jest plan działalności gospodarczej – business plan.

Plany wzajemnie oddziaływują na siebie i wynikają z siebie nawzajem; nie są odrębnymi jednostkami.

Podobne prace

Do góry