Ocena brak

Podejście psychologii społecznej do zachowań wyborczych

Autor /Stas Dodano /16.07.2011

  1. kluczowym punktem analiz tego nurtu jest podkreślenie pośredniczącej roli trwałych predyspozycji psychologicznych, zwłaszcza identyfikacji partyjnej, w kreowaniu zachowań politycznych. Teza ta może się wydawać banalna, jeśli nie zwróci się uwagi na podkreślenie stałości i odporności na zmianę owej identyfikacji

  2. A. Cambell, P. Converse i ich współpracownicy rozumieją identyfikację partyjną jako postawę, pozytywne ustosunkowanie się emocjonalne wobec spostrzeganych obiektów na scenie politycznej: partii i kandydatów. Działa ona filtrująco na spostrzeganie świata polityki i dostarcza wyborcom wskazówek dotyczących sposobów podejmowania decyzji wyborczych, jak również sposobów interpretowania wydarzeń i problemów społeczno – politycznych. Zakłada się także, ze identyfikacje te są trwałe i mało podatne na krótkoterminowe wpływy kampanii politycznych.; w niewielkim stopniu zależą one od pozycji politycznej zajmowanej przez partię czy kandydata w konkretnych wyborach

  3. D. Wood twierdzi, że każdy kraj charakteryzuje się typowymi sposobami wychowania dzieci i typowymi sposobami, w jakie dorośli poddawani są wpływom politycznym. Celem tych wpływów jest nadanie ostatecznego kształtu orientacji politycznej, której wyuczyli się w dzieciństwie i młodości. Procesy te tylko częściowo są uświadamiane przez jednostkę.

  4. w ramach tego paradygmatu można wyodrębnić próby wyjaśniania zachowań wyborczych przez takie zmienne psychologiczne jak: system wartości wyznawany przez wyborcę, poczucie alienacji politycznej, satysfakcji z życia

  5. B. Page wskazuje na 4 główne obszary, których nie wyjaśniają teorie lojalności partyjnej:

  6. określenie stopnia, w jakim identyfikacja partyjna jest mechanicznym „nawykiem” prowadzącym do głosowania na daną siłę polityczną

  7. określenie stopnia w jakim decyzje oparte na stałych preferencjach politycznych i wartościach są świadome i pełnią rolę punktu odniesienia podczas aktu głosowania

  8. określenie stopnia, w jakim alternatyw dostępne podczas głosowania wpływają na afiliację partyjną

  9. określenie stopnia, w jakim związki pomiędzy afiliacją i głosowaniem są jedynie pozorne i wynikają z popierania programów partii czy kandydatów politycznych

  10. R. Dalton i M. Wittenberg wnioskują o zanikaniu więzi partyjnych w większości współczesnych demokracji. Towarzyszy temu coraz powszechniejsze zjawisko głosowania na konkretną osobę niezależnie od tego jaką partię reprezentuje

Podobne prace

Do góry