Ocena brak

PODEJŚCIA DO UCZENIA SIĘ I PAMIĘCI - Uczenie się i adaptacja

Autor /Zbys Dodano /29.06.2011

  • Uczenie się jest podstawową formą działalności człowieka w każdych warunkach.

Istnienie jakiejkolwiek kultury zależy od zdolności nowych jej członków do uczenia się nowych umiejętności itp.

  • Człowiek jest plastyczny w zachowaniu. Nie ma on monopolu na uczenie się. Prymitywne stworzenia są tak samo zdolne do uczenia się jak i komputery

  • Przeżycie gatunku wymaga, aby przedstawiciele zachowywali się w sposób dobrze przystosowany do otaczającego ich środowiska, co jest możliwe do osiągnięcia drogą ewolucji i poprzez uczenie się. Przystosowanie ewolucyjne to wynik selekcji w danym środowisku tych cech behawioralnych, które są w nim optymalne i mogą być przekazywane z pokolenia na pokolenie jako element wrodzonego wyposażenia genetycznego gatunków

  • Adaptacja przez wrodzone zachowania pozwala organizmowi na wejście do środowiska z natychmiastową gotowością do działania i jest ona korzystniejsza od adaptacji poprzez uczenie się, zapoczątkowanej niebezpiecznym okresem, w którym to organizm nie wie jak funkcjonować

  • Niektóre środowiska nie są stabilne czy tak przewidywalne, aby zachowania mogły być ukształtowane poprzez proces ewolucyjny. Gdy środowisko zmienia się, zachowania, które służyły 1 pokoleniu nie będą przydatne następnemu (np. pojawienie się samochodu wymaga nowego przystosowania).

  • Zachowania gatunkowe są kształtowane przez uczenie się na tyle, na ile środowisko jest złożone i zmienne. Im bardziej zmienne środowisko tym bardziej plastyczne musi być zachowanie.

  • Stworzenie o największej zdolności uczenia się niekoniecznie ma przewagę w zakresie możliwości przeżycia (np. człowiek, karaluch, szczur)

  • Nasi przodkowie zaczęli używać narzędzi, czego następstwem było powiększenie się powierzchni mózgu. Stosowanie narzędzi stworzyło bardziej złożone środowisko, które wymagało większej zdolności uczenia się. Gdy wzrosła zdolność uczenia się, narzędzia stały się jeszcze bardziej złożone, wywołując efekt kuli śnieżnej: bardziej złożone środowisko wymagało bardziej złożonego uczenia się, które tworzyło coraz bardziej złożone środowisko itd.

  • Uczenie się jest mechanizmem, dzięki któremu organizmy mogą przystosować się do zmieniającego się i nieprzewidywalnego środowiska

Podobne prace

Do góry