Ocena brak

PODEJŚCIA DO UCZENIA SIĘ I PAMIĘCI - Podejście behawiorystyczne i poznawcze

Autor /Zbys Dodano /29.06.2011

- Uczenie się związane jest z behawiorystycznym nurtem badań, a pamięć z nurtem poznawczym (kognitywnym)

- Behawioryzm pojawił się w USA na początku XXw.

* Utrzymywali, że mówienie o tym, co dzieje się w umyśle niższych organizmów (szczury)jest nienaukowe

* Pojęcie uczenia się było centralne dla tej koncepcji

* Większość zachowań ludzi i zwierząt może być rozumiana jako rezultat mechanizmów uczenia się, operujących na doświadczeniach dostarczanych przez środowisko

* Wiele badań było wykonywanych na zwierzakach bo:

    a)Behawioryzm pojawił się na przełomie XIX i XX w., gdy silne zainteresowanie wywoływały nadal nowe poglądy na ewolucję. Darwin głosił, że człowiek stanowi kontynuację świata zwierząt. Prawa uczenia się są zatem adekwatne dla zwierząt jak i dla ludzi

    b)Zwierzęta mogły dać badaczowi możliwość badania uczenia się w czystej postaci, nieskażonej kulturą i językiem

    c)Eksperymenty prowadzone na zwierzętach były mniej ograniczone ze względów etycznych niż badania na ludziach

- Zmiana w psychologii rozpoczęła się w latach 50tych, a głównym przekonaniem było, że behawioryści stworzyli zbyt prosty obraz ludzkiego poznania. Kogitywizm wyrażał przekonanie że ważną rolę w kształtowaniu ludzkiego zachowania odgrywają złożone procesy umysłowe.   

Badali oni uczenie się ale na ludziach (np. ucząc się tekstu na pamięć)

- Z powodów historycznych badania nad uczeniem się uległy podziałowi na ukierunkowane behawiorystycznie poszukiwania nad uczeniem się zwierząt oraz poznawczo zorientowane poszukiwania nad pamięcią człowieka.

BEHAWIORYZM – UCZENIE SIĘ ZWIERZĄT

POZNAWCZA – UCZENIE SIĘ LUDZI

Podobne prace

Do góry