Ocena brak

PODEJŚCIA DO UCZENIA SIĘ I PAMIĘCI - Definicje uczenia się i pamięci

Autor /Zbys Dodano /29.06.2011

- Uczenie się jest procesem, poprzez który, na skutek doświadczenia, zachodzą względnie trwałe zmiany w potencjale zachowania.

* PROCES: Uczenie się odnosi się do procesu zmiany, a pamięć do rezultatu tej zmiany.

* WZGLĘDNIE TRWAŁE: Zmiana jest względnie trwała, co ma wykluczyć przemijające zmiany, które nie są uczeniem (np. zmęczenie).

* ZACHOWANIOWY: Aby uczenie było znaczące muszą pojawić się w zachowaniu zewnętrzne wskaźniki uczenia się. Trzeba się czegoś nauczyć i to ma wpłynąć na zachowanie danej osoby i musi to być obserwowalne.

* POTENCJAŁ: Nie wszystko czego uczymy się ma wpływ na nasze zachowanie. Psychologowie domagają się zmiany potencjalnego zachowania. Psycholog musi opracować test psychologiczny, który ujawniłby potencjał zachowania. Psychologowie rozróżniają uczenie się (dot. zmiany) i wykonanie (dot. behawioralnego przejawu tej zmiany).

* DOŚWIADCZENIE: Potencjał zachowania zmienia się z różnych powodów, nie tylko na skutek uczenia się. Ma to na celu odzielenie zmian w zachowaniu będące przedmiotem zainteresowania od innych zmian.

- Pamięć jest względnie trwałym zapisem doświadczenia, które znajduje się u podłoża uczenia się

* Definicja ta zależy od definicji uczenia się. Zawiera jednak element nie wchodzący w jej skłąd – zapis.

* Behawioryści – nie istnieje coś takiego jak pamięć a ludzie uczą się sposobów zachowania.

* Uczenie się onosi się do procesu adaptacji zachowania do doświadczenia, a pamięć odnosi się do trwałych zapisów będących u podłoża tej adaptacji.

Podobne prace

Do góry