Ocena brak

PODEJŚCIA DO KATEGORII ZDROWIE I ZDROWIE PSYCHICZNE - Zdrowie psychiczne jako dobrostan i subiektywna jakość życia

Autor /Gawel Dodano /09.09.2011

Dobrostan i poczucie dobrej jakości życia odnoszą się przede wszystkim do subiektywnych modeli zdrowia. Pojęcie jakości życia, podobnie jak zdrowie i szczęście, może być rozumiane obiektywnie i subiektywnie. Obiek­tywnie rozumiana jakość życia - to zespół warunków życia i działania człowieka. Obejmują one środowisko fizyczne, materialne, społeczno-kulturowe; to może być np. jakość powietrza, wody i zasobów naturalnych, mieszkanie, praca, szkoła, a także usługi, urzędy, polityka czy media. Wa­runki te mogą tworzyć kontekst różnych sfer życia i działania człowieka, mogą dotyczyć rodziny, edukacji, wypoczynku, pracy, usług, prawa, życia obywatelskiego, ochrony zdrowia itp.

Warunki te można też nazwać wy­znacznikami subiektywnej jakości życia. Subiektywnie pojęta jakość życia jest wynikiem oceny i wartościowania różnych sfer życia i życia jako całości. Efekt oceny życia może mieć poznawczy charakter i wówczas mierzymy jakość życia poczuciem satysfakcji, może też być bardziej kategorią emocjonalno-przeżyciową i wówczas mówimy raczej o poziomie zadowolenia z różnych sfer życia i życia jako całości. Niekiedy tak pojętą jakość życia utożsamia się z poczuciem dobrostanu.

Podobne prace

Do góry