Ocena brak

Podejmowanie decyzji.

Autor /Sydney Dodano /19.04.2011

 

Kiedy już menedżer zdefiniuje problem i rozpozna sytuację, zdobędzie najpełniejszą możliwą informację wygeneruje sam, lub przy pomocy podwładnych pewną ilość możliwych wariantów rozwiązań, musi dokonać wyboru. Przy dokonywaniu bierze się pod uwagę kilka czynników, według których dane rozwiązanie problemu oceniane jest lepiej , niż pozostałe i w konsekwencji zostaje wdrożone.

Najtrudniejsze decyzje menedżerskie zapadają z reguły w środowisku wysokiej niepewności, gdy informacja, którą się dysponuje jest niepełna. Każdy z menedżerów musi się również liczyć z naciskami grup interesów wewnątrz organizacji, lub też własnych szefów.

Inny aspekt tego zagadnienia to kryterium selekcji wariantów podejmowania decyzji. J. Adair w swojej książce „Podejmowanie decyzji” proponuje trzy następujące kryteria:

  1. Konieczne

  2. Pożądane

  3. Możliwe.

 

Każda ewentualność, która nie należy do kategorii „konieczne” powinna być wg autora odrzucana w pierwszym etapie selekcji. Natomiast jeśli zostaną zaspokojone, przychodzi się do rozważenia wariantów „pożądanych’ i uzupełnienie ich o „możliwe”

 

Ale menedżer ma jeszcze 2 kategorie, które bezwzględnie brać powinien pod uwagę przy ocenie wariantów. Mianowicie ocenę ryzyka i ocenę konsekwencji.

Każdy z branych pod uwagę wariantów rozwiązań danego problemu musi być przez menedżera zanalizowany pod względem ryzyka, jakie niesie ze sobą wdrożenie takiego rozwiązania, ewentualnego zabezpieczenia przed ryzykiem i skompensowania podjętego ryzyka przez zakładane zyski wynikające z jego wdrożenia.

Natomiast ocena konsekwencji wdrożenia rozwiązania to analiza potencjalnych zysków i strat, które niesie ze sobą wdrożenie danego rozwiązania.

Podobne prace

Do góry