Ocena brak

Podaż pracy

Autor /Jordan Dodano /14.04.2011

 

Celem decyzji konsumenta (podmiotu sprzedającego pracę) jest maksymalizacja zadowolenia z konsumpcji dóbr. Maksymalizując zadowolenie (użyteczność) konsument uwzględnia swoje preferencje (krzywe obojętności) oraz ekonomiczne ograniczenia wyboru (dany dochód konsumenta i ceny dóbr). Konsument (pracownik) dzieli swój zasób czasu na czas pracy i czas wolny. W wyniku podjętej decyzji konsument oferuje określoną ilość godzin pracy (dziennie, tygodniowo, itd.). Konsument dokonuje wyboru między dwoma specyficznymi dobrami: między dochodem z pracy (sumą dóbr, które może zakupić) oraz czasem wolnym od pracy. Relacja płaca- czas pracy stanowi funkcję podaży pracy pojedynczego pracownika. Wzrost płacy oznacza, że przy tej samej liczbie godzin pracy pracownik otrzymuje większy dochód. Wzrost dochodu powoduje zwiększenie konsumpcji dóbr normalnych, do których zalicza się także czas wolny. Efekt dochodowy wynikający ze wzrostu płacy sprawia, że pracownik zwiększa „konsumpcję” czasu wolnego ograniczając tym samym czas pracy. Za wybór każdej godziny czasu wolnego pracownik płaci koszt alternatywny, równy płacy, którą mógłby otrzymać przeznaczając ten czas na pracę. Wzrost płacy oznacza więc wzrost ceny czasu wolnego. Czas wolny staje się więc „ceteris paribus”, dobrem droższym w porównaniu do innych dóbr. Pracownik zastępuje dobro droższe (czas wolny) dobrami stosunkowo tańszymi (dochodem z pracy). Efekt substytucji związany ze wzrostem płacy powoduje ograniczenie czasu wolnego i zwiększenie czasu pracy. Efekt dochodowy i substytucji działają w przeciwnych kierunkach. Efekt ostateczny zależny jest od tego, który z efektów, dochodowy czy substytucji, przeważa w danym momencie. Przewaga jednego nad drugim związana jest m.in. z poziomem dochodów konsumentów (pracowników). W przypadku niskich płac i niskich dochodów czas wolny jest dobrem mniej poszukiwanym przez pracownika, krzywa podaży pracy posiada nachylenie dodatnie. Wzrost płacy i dochodów skłania pracownika do zwiększenia czasu wolnego i ograniczenia czasu pracy, czyli oferty pracy (efekt dochodowy przeważa efekt substytucji), krzywa podaży pracy posiada nachylenie negatywne.

 

Podobne prace

Do góry