Ocena brak

Podaż a podatki i subsydia

Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011

 

Kolejnymi czynnikami kształtującymi koszty produkcji są instrumenty polityki państwa tzn. podatki i subsydia. Instrumenty te działają dość selektywnie różnicując siłę oddziaływania na pojedyncze podmioty.

W praktyce podatki płacone przez producentów traktowane są przez nich jako koszty związane z procesem produkcji. Podatki te bowiem odnoszą się np. do wysokości osiąganych dochodów ( podatek dochodowy od osób prawnych ), wytworzonej wartości dodanej ( podatek Vat ), a nawet do powierzchni zajmowanego lokalu produkcyjnego ( podatek lokalowy ). W takiej sytuacji, wzrost obciążeń podatkowych producentów zmniejsza ich zyskowność powodując zmniejszanie a niekiedy nawet całkowite zaprzestanie produkcji. Podaż rynkowa maleje. Z kolei redukcja obciążeń podatkowych pobudza producenta do zwiększania rozmiarów produkcji a tym samym powoduje wzrost podaży rynkowej.

W odróżnieniu od podatków, które zmniejszają zyskowność produkcji, subsydia ją zwiększają. Otrzymana z zewnątrz dopłata jest elementem działającym podobnie jak zwiększający przychody wzrost rynkowej ceny , czyli wpływa na podaż stymulująco.

Podobne prace

Do góry