Ocena brak

PODAŻ

Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011

 

PODAŻ

Jest to ilość dobra zaoferowana przez producentów do sprzedaży po danej cenie w określonym czasie

 

PRAWO PODAŻY

Mówi, iż wielkość podaży zmienia się wprost proporcjonalnie do zmiany ceny (ceteris paribus).

 

POZACENOWE DETERMINANTY PODAŻY

Podobne prace

Do góry