Ocena brak

PODATNIK

Autor /Wadim Dodano /08.12.2011

Art. 7 Ordynacji; jest to osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw obowiązkowi podatkowemu. Ustawy mogą ustanawiać podatnikami też inne niż w/w podmioty. Jest to definicja otwarta, która w praktyce niczego nie definiuje.

Def. K. Ostrowskiego: podatnikiem może być jednostka życia społecznego, z którą przepisy prawa wiążą obowiązek podatkowy.

W sensie materialnym -> to podmiot, który ponosi ciężar ekonomiczny podatku tzn. że z jego dochodu czy majątku płacony jest podatek.

W sensie formalnym -> w przepisach prawa występuje on jako podmiot do którego jest adresowany obowiązek zapłaty podatku, ale ciężar ekonomiczny podatku go nie obciąża np. podatnicy podatków konsumpcyjnych do których zalicza się podatki akcyzowe (podatek cenotwórczy) i podatki obrotowe.

Podobne prace

Do góry