Ocena brak

PODATKI RZECZOWE I OSOBISTE

Autor /Wadim Dodano /08.12.2011

  • podatki osobiste; w podatku osobistym to okoliczności osobiste decydują o istnieniu zobowiązania podatkowego . Decydują cechy osoby na którą jest nałożony podatek. Zobowiązania z tytułu tego rodzaju podatku nie przechodzą na osobę trzecią i wygasają najpóźniej z chwilą śmierci podatnika

  • podatki rzeczowe: zobowiązanie z tytułu takiego podatku może przejść na inną osobę, nie wygasa z chwilą śmierci podatnika, zmiana podatnika nie spowoduje wygaśnięcia zobowiązania. Opodatkowuje się rzecz ze względu na jej cechy

Podobne prace

Do góry