Ocena brak

PODATEK ROLNY

Autor /Molly Dodano /02.04.2011

 

Podmiot – osoby fizyczne, prawne oraz jednostki nie mające osobowości prawnej, będące właścicielami, współwłaścicielami oraz samoistnymi posiadaczami gospodarstw rolnych.

Przedmiot – fakt posiadania gospodarstwa rolnego (1ha)

Podstawaliczba hektarów przeliczeniowych gospodarstwa.

Hektar przeliczeniowy – hektar rzeczywisty mnożąc przez współczynnik przeliczeniowy (klasa gleby –6; okręg podatkowy – 4 – wykaz okręgów podatkowych określa Rada Ministrów).

Stawka – zmieniana corocznie przez Ministra Finansów – oparta na cenie skupu żyta.

Warunki płatności – ustalany w decyzji przez wójta (burmistrza, prezydenta):

-osoby fizyczne płacą w 4 latach

-osoby prawne i inne jednostki na rachunek gminy, bez wezwania w dwóch ratach.

Podobne prace

Do góry