Ocena brak

Podatek pośredni i bezpośredni

Autor /Ziemowit95 Dodano /14.12.2011

Podatek pośredni jest to danina publiczna płacona w pieniądzu ^przymusowe bezzwrotnenie związana zasilająca budżet państwa Do podatków pośrednich zaliczamy :

podatekakcyzowy VAT i podatek od gier losowych Nazwa pośredni wywodzi się od sposobu jegopobierania Podatek Ten płacony jest nie bezpośrednio w Urzędzie skarbowym tylko przynabywaniu dobra ( np. podatek VAT wliczany jest w cenę wielu artykułów np., samochodówlub usługi ( podatek od gier losowych jest już wliczany w cenę jaką musimy

zapłacić by móc uczestniczyć w grze losowej np. po przez kupienie losu na loterii Podatnikiem podatku od towarów i usług jest każdy kto wykonuje czynności będąca przedmiotem opodatkowania .Część podatników jak wiadomo jest jednak zwolniona z obowiązku podatkowego. Podatników podatku od towarów i usług dzielimy zatem na dwie grupy podatnicy którzy są podatnikami VAT ,i ci którzy nie płacą Podatki pośrednie obciążają podatnika w sposób nie zależny od jego sytuacji dochodowej i majątkowej.

Podatek bezpośredni można podzielić na

-podatek dochodowy od osób fizycznych zobowiązane są odprowadzić na rzecz państwa wszystkie osoby fizyczne zamieszkujące na terytorium polskim Dlatego też podatek ten obowiązani są zapłacić osoby zatrudnione przez innych jak i ci którzy prowadzą działalność gospodarczą na własny rachunek.

-podatek dochodowy od osób prawnych które mają obowiązek taki podatek uiszczać podatek od osób prawnych wynosi 30% podstawy opodatkowania Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych składają miesięczne deklaracje o wysokości dochodu(lub strat) osiągniętego od początku roku podatkowego a także wpłacają do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na rachunek urzędu skarbowego zaliczki na poczet podatku -podatki majątkowe pobiera się od majątku nabywanego spadku czy darowizn pobierany jest również od niektórych składników majątku posiadanych przez podatnika jak na przykład lasów środków transportowych .Podatki majątkowe odprowadzane są do budżetów gminy zasilają one zatem nie budżet państwa a budżet gminy

Podobne prace

Do góry