Ocena brak

PODATEK OD GIER

Autor /majka Dodano /28.03.2011

 

- Hazard jest na świecie przedmiotem regulacji prawnych od przeszło 500lat, władza zawsze czerpała z hazardu dochody podatkowe

- w Polsce aktualnie obowiązuje ustawa z 29 lipca 1992r. o grach i zakładach wzajemnych

- od 1992r. konstrukcja prawna podatku od gier ewaluowała, w zakresie rozwiązań prawnych odzwierciedla w dużym stopniu interesy wpływowych grup nacisku, lobbing podatkowy wiązał się z zachowaniem dotychczasowych i otwieraniem nowych furtek prawnych, nakłaniano do spowolniania procesu prawodawczego wobec rozwiązań zgłaszanych przez Ministra Finansów

- ZAKRES PRZEDMIOTOWY opodatkowania wiąże się z grami losowymi oraz zakładami wzajemnymi i grami na automatach oraz grami na automatach o niskich wygranych

GRY LOSOWE, gry o wygrane pieniężne lub rzeczowe, których wynik zależy od przypadku, a warunki gry określa regulamin:

 1. Gry liczbowe – wygrana: prawidłowe wytypowanie liczb, znaków, innych wyróżników; wysokość wygranej: zależy od łącznej kwoty wpłaconych stawek

 2. Loterie pieniężne – uczestniczy się przez nabycie losu lub innego dowodu udziału w grze; wyłącznie wygrane pieniężne

 3. Wideoloterie – urządzane w sieci terminali wideo połączonych z centralnym systemem sprawozdawczym i monitorującym, nabycie losu, typowanie liczb/znaków, wyłącznie wygrane pieniężne

 4. Gra telebingo – nabycie dowodu udziału w grze zawierającego przypadkowe zestawy liczb/znaków, losowanie w telewizji; wygrane pieniężne lub rzeczowe

 5. Loterie fantowe – nabycie losu/innego dowodu udziału w grze; wyłącznie wygrane rzeczowe

 6. Gry cylindryczne – wytypowanie liczb/znaków; wysokość wygranej zależy od z góry określonego stosunku wpłaty do wygranej; wynik gry ustalany jest za pomocą urządzenia obrotowego

 7. Gry w karty: black Jack, poker, baccarat

 8. Gry w kości

 9. Gra bingo pieniężne – nabycie przypadkowych zestawów liczb z ustalonego z góry zbioru liczb; wyłącznie wygrane pieniężne, których wysokość zależy od łącznej kwoty wpłaconych stawek

 10. Gra bingo fantowe – nabycie przypadkowych zestawów liczb z ustalonego z góry zbioru liczb; wyłącznie wygrane rzeczowe

 11. Loterie promocyjne – uczestniczy się przez nabycie towaru lub usługi i tym samym jednocześnie nieodpłatnie uczestniczy się w loterii; wygrane pieniężne lub rzeczowe

 12. Loterie audiotekstowe – uczestniczy się przez odpłatne połączenie telefoniczne; wygrane pieniężne lub rzeczowe

ZAKŁADY WZAJEMNE, zakłady o wygrane pieniężne, które polegają na odgadywaniu:

 1. wyników sportowego współzawodnictwa ludzi lub zwierząt – uczestnicy wpłacają stawki; wysokość wygranej zależy od łącznej kwoty wpłaconych stawek (totalizatory)

 2. zaistnienia różnych zdarzeń – uczestnicy wpłacają stawki; wysokość wygranej zależy od umówionego pomiędzy przyjmującym zakład a wpłacającym stawkę stosunku wpłat do wygranej (bukmacherstwo)

GRY NA AUTOMATACH – gry o wygrane pieniężne lub rzeczowe na urządzeniach mechanicznych, elektromechanicznych i elektronicznych

GRY NA AUTOMATACH O NISKICH WYGRANYCH – gry o wygrane pieniężne lub rzeczowe na urządzeniach mechanicznych, elektromechanicznych i elektronicznych, w których wartość jednorazowej wygranej nie może być wyższa niż równowartość 15 euro, a wartość max stawki za udział w jednej grze nie może być wyższa niż 0,07 euro

- ZAKRES PODMIOTOWY podatku obejmuje podmioty, które urządzają i prowadzą działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych

 • monopol państwa stanowi prowadzenie działalności w zakresie gier liczbowych i loterii pieniężnych, wideoloterii i gry telebingo (wykonywany przez Ministra Skarbu Państwa, który w porozumieniu z Ministrem Finansów tworzy w tym celu jednoosobowe spółki Skarbu Państwa)

 • działalność w zakresie *gier cylindrycznych, *gier w karty, *gier w kości, *gier bingo pieniężne, *zakładów wzajemnych, *gier na automatach, *gier na automatach o niskich wygranych może być prowadzona tylko w formie spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (muszą mieć siedzibę na terytorium RP)

 • zezwolenia na urządzenia i prowadzenie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych lub gier na automatach udziela MF, a zezwolenia na urządzenia i prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych udzie4la izba skarbowa, na której obszarze działania są urządzane i prowadzone takie gry

 • ustalone są minimalne wysokości kapitału spółki akcyjnej/z o.o. ubiegającej się o zezwolenie na prowadzenie hazardu>> 1 mln euro – prowadzenie kasyna gry, pół mln euro – salon gry na automaty, bingo pieniężne, zakłady wzajemne, 200tys euro – automaty na niskie wygrane

 • spółka, która otrzymała zezwolenie musi złożyć zabezpieczenie>> 300tys euro – kasyno gry, 150tys euro – salon gry automaty i bingo pieniężne, 10tys euro – zakłady bukmacherskie, 1tys – automaty o niskich wygranych

 • obowiązek podatkowy w podatku od gier powstaje z chwilą rozpoczęcia wykonywania działalności, a kończy się z chwilą jej zaprzestania.

-PODSTAWA OPODATKOWANIA nawiązuje do przedmiotu prowadzonej działalności i stosownie do jego specyfiki różnicuje podstawę wymiaru podatku, np. loterie i gra telebingo – suma wpływów uzyskanych ze sprzedaży losów/innych dowodów udziału w grze; gry liczbowe – suma wpłaconych stawek; gra bingo pieniężne – wartość nominalna kartonów zakupionych przez spółkę; gra bingo fantowe – wartość nominalna kartonów użytych do gry; zakłady wzajemne – suma wpłaconych stawek

-STAWKI PODATKU maja charakter proporcjonalny i ujęte jest procentowo w stosunku do podstawy opodatkowania

 • loterie fantowe, gra bingo fantowe, gra bingo pieniężne, zakłady wzajemne – 10%

 • loterie pieniężne i gry telebingo – 15%

 • gry liczbowe – 20%

 • gry prowadzone w kasynach gry i salonach gry na automatach oraz wideoloterii – 45%

 

 • stawka podatku od urządzania zakładów wzajemnych w zakresie sportowego współzawodnictwa zwierząt – 2%

 

 • podatek od automatów o niskich wygranych – podatek w formie zryczałtowanej

 

-DOPŁATY ustanawiane są od gier liczbowych, loterii pieniężnych, wideoloterii i gry telebingo

 • gry liczbowe – 25% stawki/ceny losu > wpłaty przeznaczane są m.in. na promowanie i wspieranie młodych twórców i artystów, działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego

 • wideoloteria, loteria pieniężna, telebingo – 10% stawki/ceny losu > wyłącznie modernizacja, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych oraz rozwijanie sportu wśród dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych

Podobne prace

Do góry