Ocena brak

PODATEK LEŚNY

Autor /Molly Dodano /02.04.2011

 

Przedmiot posiadanie lasu

Podmiot – osoby fizyczne, prawne i jednostki nie mające osobowości prawnej, będące właścicielami lub w przypadku lasów publicznych – posiadaczami.

Zwolnieniadrzewostan w wieku do 40 lat; rezerwaty przyrody i parki narodowe, lasy ochronne i lasy w rejestrze zabytków.

Podstawaliczba hektarów przeliczeniowych, ustalona na podstawie powierzchni głównych gatunków drzew w drzewostanie i klas bonitacji drzewostanu dla głównych gatunków drzew – wynikających z planu urządzenia lasu.

Warunki płatności – wszyscy podatnicy w dwóch ratach, reszta jak w podatku rolnym.

Podobne prace

Do góry