Ocena brak

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH

Autor /Molly Dodano /02.04.2011

 

 

Wyłączenia – skarb państwa, jednostki budżetowe

Podmiot:

-osoby prawne

-jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej osiągające dochody, oprócz spółek nie mających osobowości prawnej,

-podatkowe grupy kapitałowe (dwie lub więcej spółek z o.o. lub akcyjnych, które dla celów podatkowych traktowane są jak jeden podmiot).

Osobowość prawna może wynikać z przepisów prawnych lub wpisu do rejestru np. przedsiębiorstw państwowych, handlowego, spółdzielni, instytucji kultury).

Nieograniczony obowiązek podatkowysiedziba lub zarząd na terenie Polski, podatek od całości dochodów, bez względu na miejsce ich uzyskania.

Ograniczony obowiązek podatkowy – dotyczy podmiotów nie mających siedziby lub zarządu w Polsce – płacą podatek tylko od dochodów uzyskanych w Polsce.

Przedmiot – fakt osiągania dochodu (wyjątkowo przychodu), źródła nie są w ustawie podane. Koszty uzyskania przychodu – kryterium celowości. Strata może być pokrywana przez pięć lat.

Podstawa – osiągnięty dochód.

Zwolnienia – podmiotowe i przedmiotowe.

Ulgi – np. darowizny, budowa na wynajem, ulgi inwestycyjne.

Stawka – procentowa: w 1999 – 34%; w 2000 r. – 32%

Skala – proporcjonalna.

Warunki płatności – zasada samoobliczania, zaliczki miesięczne uiszczane do 20 dnia następnego miesiąca, ostateczne rozliczenie po zakończeniu roku podatkowego.

Roczne zeznanie składane jest po zakończeniu roku podatkowego dwukrotnie:

-zeznanie wstępne,

-zeznanie z ostatecznej wysokości dochodu po zweryfikowaniu rocznego sprawozdania finansowego.

 

Podobne prace

Do góry