Ocena brak

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

Autor /Molly Dodano /02.04.2011

 

Podatek powszechny w znaczeniu podmiotowym i przedmiotowym, o charakterze osobistym.

WYŁĄCZENIA –

-przychody z działalności rolniczej,

-przychody z działalności leśnej,

-przychody podlegające ustawie o podatku od spadków i darowizn,

-przychody z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy

-przychody z tyt. podziału majątku wspólnego małżonków.

Nieograniczony obowiązek podatkowy – opodatkowanie wszystkich dochodów danej osoby, bez względu na położenie źródeł dochodów (kraj, zagranica). Dotyczy osób stale mieszkających w Polsce i przebywających w kraju dłużej niż 183 dni.

Ograniczony obowiązek podatkowyoznacza opodatkowanie tylko dochodów uzyskanych w kraju. Dotyczy tych osób, które nie mają stałego zamieszkania w Polsce i nie przebywały w Polsce w ogóle w roku podatkowym lub tych, które przebywały czasowo, nie dłużej niż 183 dni.

Podmiotwyłącznie osoby fizyczne (jest się nią z chwilą urodzenia).

Małżonkowie mogą się wspólnie rozliczać, ale: nie może być intercyzy, należy złożyć wspólny wniosek na wspólne opodatkowanie, małżeństwo musi trwać cały rok.

Rodzic samot. wych. dziecko może się rozliczać z dzieckiem, ale: dziecko do 25 roku życia, dziecko osiągnęło dochód wolny od podatku, może też być renta rodzinna.

Przedmiot – fakt uzyskania dochodu ze źródeł wskazanych w ustawie, wyjątkowo przychodu.

Źródłem przychodu jest wszystko co przynosi podatnikowi przychody , wyszczególniono je w ustawie: np. działalność gospodarcza, praca, najem, sprzedaż, inne źródła.

Podstawa – dochód osiągnięty w roku podatkowym (z wyjątkiem dochodów zwolnionych):

-prowadzący działalność gospodarczą – na podstawie ksiąg rachunkowych lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów (na podstawie innych dowodów, gdy nie można ustalić na podstawie ewidencji lub w drodze oszacowania).

-nie prowadzący działalności – na podstawie informacji uzyskanych od płatników i innych dowodów, zależnie od źródła przychodu.

Zwolnienia – tylko przedmiotowe np. odszkodowania z tytułu ubezpieczeń osobowych i majątkowych, odsetki od wkładów oszczędnościowych, niektóre zasiłki, wygrane w grach losowych itp.

Ulgi:

  • odliczane od podstawy – darowizny, składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe podatnika i osób z nim współpracujących, renty i inne trwałe ciężary.

  • odliczane od podatku – większość ulg: np. mieszkaniowe, remontowe, doskonalenie zawodowe itd.

Warunki płatności – zaliczkowo, z rocznym rozliczeniem

Zaliczki – obliczane i wpłacane przez podatnika; obliczane, potrącane i odprowadzane przez płatnika.

Stawkiprocentowe, tworzące progresywną skalę podatkową:

-dochód do 32 73619% podstawy minus 436,20 (to 19% kwoty wol.od podatku)

-dochód 32 736 do 65 472 zł – pod. 5 783,64 + 30% nadwyżki pon. 32 736 zł

-dochód ponad 65 472 – podatek 15 604,44 + 40% nadwyżki pon. 65 472 zł

Podobne prace

Do góry