Ocena brak

Podaj warunki nabycia własności przez zasiedzenie

Autor /Nikodem Dodano /02.12.2011

Zasiedzenie- to jedna z form nabycia własności pierwotnego, jest to nabycie na skutek upływu czasu. Polega na nabyciu prawa własności na skutek długotrwałego wykonywania tego prawa przez osobę nieuprawnioną. Przedmiotem nabycia przez zasiedzenie są tylko prawa rzeczowe.

Przesłanki nabycia w drodze zasiedzenia własności nieruchomości:

  • posiadanie samoistne,

  • upływa czasu (20 lat w dobrej wierze, 30 lat w złej wierze nieprzerwanego posiadania)

Przesłanki nabycia w drodze zasiedzenia własności rzeczy ruchomej:

  • posiadanie samoistne,

  • upływ 3 lat,

  • dobra wiara posiadacza

Do zasiedzenia stosuje się przepisy o przedawnieniu, przerwie, zawieszeniu. Zasiedzenie jest dziedziczne. Posiadanie na podstawie zasiedzenia jest dziedziczne.

Podobne prace

Do góry