Ocena brak

Podaj różne płaszczyzny zdrowia i wyjaśnij ich znaczenie

Autor /Gilbert Dodano /30.08.2011

Konstytucja wyróżnia trzy płaszczyzny zdrowia:

1) Zdrowie fizyczne, czyli somatyczne, a więc to które odnosi się do organizmu.

Stanowi ono tło dla licznych i dobrze nam znanych chorób ciała, ale nie tylko bierne tło, bo umiemy też świadomie potęgować pewne jego elementy poprzez ćwiczenia i hartowanie. Dzięki temu zdrowie fizyczne zawdzięczamy nie tylko naturze, lecz także pracy nad własnym ciałem.

2) Zdrowie psychiczne. Dotyczy ono zgody z samym sobą, a jego miarą ma być stopień integracji osobowości. I tu zaczyna się zdaniem Demela wielki spór specjalistów, ponieważ – wskazany w omawianej definicji – komfort psychiczny stanowi kryterium dwuznaczne. Dobrym samopoczuciem odznaczają się bowiem psychopaci, a także jednostki prymitywne. Toteż psychiatrzy wahają się, czy leczyć tych, którzy mają kłopoty z sobą czy raczej tych, którzy – w podejrzany sposób – są z siebie zadowoleni.

Demel podaje przykład szkoły K. Dąbrowskiego, który jak wiadomo dostrzegł nie tylko destrukcyjną dezintegrację osobowości, ale też dezintegracje pozytywną, która towarzyszy przebudowie osobowości ku wyższemu poziomowi. Za te przebudowę płaci się nierzadko wysoką cenę w postaci nerwic i psychonerwic. Stąd też propozycja K. Dąbrowskiego zmierza do tego, aby za probierz zdrowia psychicznego przyjąć zdolność do rozwoju, nie zaś – jakże każe tradycja – równowagę psychiczną.

3) Zdrowie społeczne, które dotyczy relacji między jednostką i społecznością, a jego miarą jest stopień syntomii, czyli społecznego współbrzmienia. Zdrowym społecznie miałby być osobnik, który dobrze się czuje w różnorakich rolach społecznych i w grupie społecznej, a przy tym osiąga wzajemność: innym też jest z nim dobrze. I znów to „dobrze” jest tematem sporu, najlepiej przystosowany jest konformista, który ze świętej zgody czyni sobie naczelną zasadę życia.

Podobne prace

Do góry