Ocena brak

Podaj przykłady testów, w których pomiarów fizjologicznych dokonuje się po zakończeniu wysiłku

Autor /Gilbert Dodano /30.08.2011

Istnieje wiele tego typu testów – podstawową ich zaletą jest łatwość wykonywania pomiarów, co ma istotne znaczenie w badaniach masowych.

Próba harwardzka (step-up test) jest jedną z najstarszych, najczęściej stosowanych i mających najwięcej modyfikacji testów wysiłkowych. Wśród nich jako przydatną w badaniach masowych należy wymienić modyfikację wg Montoye’a, stosowaną w badaniach dzieci w Polsce przez Mazura. Wyposażenie: stopień 30cm lub ławeczka szwedzka, metronom, stoper, słuchawki lekarskie.

Przebieg próby: wchodzenie na stopień w tempie 30 wejść/min przez 5min.

Odpoczynek w pozycji siedzącej. Pomiar tętna po 1min. Po zakończonym wysiłku.

Wskaźnik wydolności

gdzie:

t - czas trwania próby (w sekundach)

p - tętno po 1min. odpoczynku

Podobne prace

Do góry