Ocena brak

Podaj przykładowe wskaźniki dla oceny kierownictwa zakładu

Autor /Prokop Dodano /16.12.2011

W praktyce w ocenie kierownictwa firm na zachodzie uwzględnia się następujące kryteria:

●Osiągnięcie planowanego WZK,

●Nieprzekraczanie planowanych kosztów

●Wykonanie planu zysku operacyjnego S-K

●Wykonanie planu zysku rezydualnego Z- %P

●Utrzymanie planowanej płynności finansowej

Stosuje się zasadę, mówiącą, że kryteria są jasno określone i znane ocenianym w całym okresie rozliczeniowym.

Podobne prace

Do góry