Ocena brak

Podaj przykład planowania przychodów i rozchodów środków pieniężnych

Autor /Prokop Dodano /16.12.2011

Celem sporządzania planu środków pieniężnych jest utwierdzanie w przekonaniu, że w każdej chwili posiadamy wystarczającą ilość środków pieniężnych na realizację założonego planu wydatków, określonych w poszczególnych planach. Dane umieszcza się w budżecie środków pieniężnych.

Budżet środków pieniężnych powinien pomóc zarządą przedsiębiorstw uniknąć zbyt wysokich wolnych środków, tak aby nadwyżki można było zainwestować w krótkoterminowe lokaty kapitałowe.

Podobne prace

Do góry