Ocena brak

Podaj pojęcie rezydenta

Autor /Mariusz12 Dodano /21.12.2011

Rezydent oznacza osobę fizyczną, mającą miejsce zamieszkania w kraju oraz osobę prawną mającą siedzibę w kraju, a także inny podmiot mający siedzibę w kraju posiadający zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu (np. koło gospodyń wiejskich), polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne i konsularne.

Podobne prace

Do góry