Ocena brak

Podaj możliwości oceny dymorfizmu płciowego cech somatycznych

Autor /Gilbert Dodano /30.08.2011

Dymorfizm płciowy cech somatycznych można ukazać poprzez różnice miedzy średnimi cech w kolejnych grupach wieku. Z licznych badań wynika, że wyraźniejszy jest dymorfizm płciowy we wskaźnikach mówiących o proporcjach ciała aniżeli w pojedynczych cechach morfologicznych.

Jeżeli wskaźniki bardzo dobrze rozdzielają budowę męska od żeńskiej, to określa się je jako tzw. wskaźniki dymorfizmu. Nie mniej jednak stosuje się taki wzór:

WD = x - x / s

Gdzie:

WD – wskaźnik dymorfizmu płciowego,

x - średnia arytmetyczna wartości cechy chłopców,

x - średnia arytmetyczna wartości cechy dziewcząt,

s - odchylenie standardowe cechy chłopców.

Wartości dodatnie wskaźnika są dowodem przewagi wielkości danej cechy u chłopców, która jest tym większa, im wyższa jest wartość wskaźnika. Ujemne wartości wskaźnika dymorfizmu płciowego mówią o przewadze tej cechy u dziewcząt. Tak wiec wartość bezwzględna wskaźnika określa stopień zróżnicowania, który jest tym większy, im większa jest jego wartość.

Na podstawie tych wartości można także wykreślić profile biometryczne, które pozwalają na ocenę kształtowania się różnic dymorficznych – oddzielnie dla każdej cechy – w różnych okresach ontogenezy. Profile dziewcząt naniesione na „męski” układ odniesienia wskazują wówczas wiek, w którym pod względem danej cechy dziewczęta przewyższają chłopców.

Podobne prace

Do góry