Ocena brak

Podaj jakie należności na podstawie Ordynacji podatkowej traktuje się na równi z zaległością podatkową

Autor /Mariusz12 Dodano /21.12.2011

Na równi z zaległością podatkową traktuje się także:

  • nadpłatę, jeżeli w zeznaniu lub w deklaracji, została wykazana nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej, a organ podatkowy dokonał jej zwrotu lub zaliczenia na poczet zaległości podatkowych bądź bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych;

  • zwrot podatku, jeżeli podatnik otrzymał go nienależnie lub wysokości wyższej od należnej lub został on zaliczony na poczet zaległości podatkowej albo bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych, chyba ze podatnik wykaże, że nie nastąpiło to z jego winy;

  • wynagrodzenie płatników lub inkasentów pobrane nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej;

  • oprocentowanie nienależnej nadpłaty bądź zwrotu podatku zwrócone lub zaliczone na poczet zaległych, bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych.

Podobne prace

Do góry